123 សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE) មានការសហការជាមួយនគរបាលជាដៃគូយ៉ាងល្អប្រសើរ។ អង្គការ APLE បានផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ និងបញ្ជូនករណីទៅនគរបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីចាត់វិធានការបន្ត។ អង្គការ APLE មិនមែនជាភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នោះទេ ប៉ុន្តែអង្គការ APLE ជាអ្នកផ្តល់ពត៌មាន និងភស្តុតាងទាក់ទងនឹងបទល្មើសផ្លូវភេទ និងបង្ហាញពីការវិវឌ្ឍនៃវិធីសាស្ត្រប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ជនល្មើស ហើយជំនាញដែលអង្គការ APLE មានគឺរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការធ្វើឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនល្មើសផ្លូវភេទលើកុមារ។ យើងធ្វើការសហការជាមួយនគរបាលគាំទ្រពួកគាត់ក្នុងកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ និងបណ្តុះបណ្តាលពួកគាត់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើរំលោភបំពាន និងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។

បណ្តាញរាយការណ៍ពិសេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត មានប្រតិបត្តិការទូរទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានទីស្នាក់ការនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប។

គោលដៅនៃ internethotline នេះគឺដើម្បីផ្តល់នូវមនុស្សដែលជាអនាមិកនិងសម្ងាត់ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការរំលោភផ្លូវភេទកុមារពីគ្រប់ទីកន្លែង អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិករបស់យើងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗ។ មនុស្សដែលរាយការណ៍អំពីការរំលោភមិនត្រូវបានទាមទារដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយណាមួយទៅអង្គការ ឬចូលរួមក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ប្រសិនបើពួកគេមិនព្រម។ យើងគ្រាន់តែសូមអរគុណចំពោះការជួយយើងក្នុងការការពារកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

មិនមែនទេ! ក្មេងប្រុសក៏ជាជនរងគ្រោះផងដែរ។ ក្នុងចំណោមករណីដែលបណ្តាញរាយការណ៍ពិសេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីន ធឺណិត និងអង្គការ APLE បានធ្វើការកន្លងមក ៥២ភាគរយ នៃជនរងគ្រោះជាក្មេងប្រុស។ ក្មេងប្រុសភាគច្រើនជាជនរងគ្រោះនៃអំពើរំលោភបំពាននៅតាមទីសាធារណៈ និងជាមុខសញ្ញារបស់ជនល្មើស ខណៈពេលដែលក្មេងស្រី ភាគច្រើនគឺរងគ្រោះពីអំពើរំលោភបំពាននៅតាមគ្រឹះស្ថាន និងដោយជនល្មើសដែលឆ្មក់ឱកាស។